Showing all 7 results

Khóa học dành cho các bạn mới bắt đầu.

Với các khóa học này, bạn không yêu cầu bất kỳ kiến thức và kỹ năng liên quan đến nội dung đào tạo.

Các khóa học sẽ đi từ cơn bản để đảm bảo bạn có được nền tảng kiến thức vững chắc cho sự nghiệp sau này.

-17%
44 giờ
Beginner
8.100.000 8.800.000 
-8%
Fresher, Junior
4.800.000 
Fresher, Junior
3.000.000 
Fresher, Junior
2.000.000 12.000.000.000 
-8%
Beginner
7.200.000 7.800.000