Showing the single result

Python là một ngôn ngữ bậc cao, đang phổ biến những năm gần đây. Được coi là một trong những ngôn ngữ dẫn đầu trong mảng khoa học dữ liệu.
Những yếu tố khiến Python trở nên phổ biến như vậy:
1. Cú pháp đơn giản và trực quan. Dễ dàng làm quen, nhất là đối với các đối tượng không không thuộc các chuyên ngành kỹ thuật.
2. Các thư viện mạnh mẽ hỗ trợ trong các thao tác xử lý và phân tích dữ liệu, xây dựng các mô hình phân tích.
3. Tính đa dụng: python có thể ứng dụng trong khoa học dữ liệu, xây dựng web, phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau.
4. Cộng đồng mạnh mẽ và cập nhật liên tục.
5. Miễn phí

Fresher, Junior
3.000.000