Khóa học Beginner

Nắm vững kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu, mở rộng bộ kỹ năng của bạn bằng cách tham gia khóa học của chúng tôi dành cho người mới bắt đầu.

Data Analytics Foundation (DAF)

Lộ trình hoàn hảo dành cho các bạn Freshers muốn làm việc trong ngành dữ liệu. Khóa học cover kiến thức nền tảng về ngành Dữ liệu và công việc Phân tích dữ liệu, cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường Cloud, khám phá cách làm việc với bộ đôi công cụ phổ biến nhất hiện nay : SQL và Power BI. Lộ trình gồm 3 khóa học tiêu chuẩn của Microsoft được giảng dạy bởi Microsoft Certified Trainer.

(44h)

8.100.000đ

ĐĂNG KÝ

Tiếp cận những kiến thức nền tảng nhất về ngành Dữ liệu, các kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu trong môi trường đám mây, khám phá cách làm việc với dữ liệu quan hệ và không quan hệ trên Azure – nền tảng điện toán đám mây được cung cấp bởi Microsoft

Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của Cơ sở dữ liệu quan hệ và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Sử dụng thành thạo các câu lệnh Transact-SQL để thiết kế và tùy chỉnh cơ sở dữ liệu (bằng công cụ MS SQL) cũng như lưu trữ, truy xuất và thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Thành thạo các kĩ năng truy cập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu; lập mô hình, phân tích và trực quan hóa dữ liệu; truyền tải thông điệp với Microsoft Power BI. Thảo luận về cách quản lý và triển khai các báo cáo và dashboards.

(8h)

2.000.000đ

ĐĂNG KÝ

(12h)

2.400.000đ

ĐĂNG KÝ

(24h)

4.800.000đ

ĐĂNG KÝ
START
START

Hiểu được nghệ thuật đằng sau data visualizations, ý nghĩa đằng sau việc chọn biểu đồ phù hợp, tác động của màu sắc, hình dạng và kích thước. Tiếp cận các mẫu thiết kế báo cáo và dashboards cũng như các phương pháp hay nhất để tạo ra chúng.

Sử dụng thành thạo các tính năng của Power BI để nâng cao mô hình dữ liệu. Học viên có khả năng nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào Power BI, định hình dữ liệu, tạo mô hình dữ liệu và viết các hàm DAX vào mô hình Power BI.

Hệ thống, cung cấp những bài tập thực hành và kĩ năng nâng cao cho học viên muốn đi sâu hơn về SQL. Khóa học cung cấp khả năng truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng T-SQL. Đây là khóa học Coaching, trong khóa học sẽ hướng dẫn nhiều thủ thuật, tip trong quá trình làm việc

(21h)

7.900.000đ

ĐĂNG KÝ

(16h)

4.200.000đ

ĐĂNG KÝ

Khóa học Beginner

Nắm vững kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu, mở rộng bộ kỹ năng của bạn bằng cách tham gia khóa học của chúng tôi dành cho người mới bắt đầu.

Thành thạo các kĩ năng truy cập và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu; lập mô hình, phân tích và trực quan hóa dữ liệu; truyền tải thông điệp với Microsoft Power BI. Thảo luận về cách quản lý và triển khai các báo cáo và dashboards.

(24h)

4.800.000đ

ĐĂNG KÝ

Hiểu được các nguyên tắc cơ bản của Cơ sở dữ liệu quan hệ và Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Sử dụng thành thạo các câu lệnh Transact-SQL để thiết kế và tùy chỉnh cơ sở dữ liệu (bằng công cụ MS SQL) cũng như lưu trữ, truy xuất và thao tác với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

(12h)

2.400.000đ

ĐĂNG KÝ

Sử dụng thành thạo bộ đôi Power BI và SQL – 2 công cụ phổ biến và dễ dàng ứng dụng trong công việc nhất cho các bạn mới bắt đầu.

(36h)

6.840.000đ

ĐĂNG KÝ
START

Hiểu được nghệ thuật đằng sau data visualizations, ý nghĩa đằng sau việc chọn biểu đồ phù hợp, tác động của màu sắc, hình dạng và kích thước. Tiếp cận các mẫu thiết kế báo cáo và dashboards cũng như các phương pháp hay nhất để tạo ra chúng.

(24h)

7.900.000đ

ĐĂNG KÝ

Sử dụng thành thạo các tính năng của Power BI để nâng cao mô hình dữ liệu. Học viên có khả năng nhập dữ liệu từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau vào Power BI, định hình dữ liệu, tạo mô hình dữ liệu và viết các hàm DAX vào mô hình Power BI.

(36h)

7.900.000đ

ĐĂNG KÝ

Hệ thống, cung cấp những bài tập thực hành và kĩ năng nâng cao cho học viên muốn đi sâu hơn về SQL. Khóa học cung cấp khả năng truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng T-SQL. Đây là khóa học Coaching, trong khóa học sẽ hướng dẫn nhiều thủ thuật, tip trong quá trình làm việc

(16h)

4.200.000đ

ĐĂNG KÝ

Khóa học Intermediate

Nắm vững kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu, mở rộng bộ kỹ năng của bạn bằng cách tham
gia khóa học của chúng tôi dành cho người mới bắt đầu.

Nắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình Python, bao gồm nhưng
không giới hạn đối với trình thông dịch Python, môi trường, cấu trúc dữ liệu,
các hàm, làm việc với tệp và các thư viện mở rộng. Sử dụng thành thạo Python
để thực hiện các công việc về phân tích dữ liệu: nhập dữ liệu, thao tác,
chuyển đổi, phân tích mô tả và trực quan hóa bằng biểu đồ.

Trang bị các kiến thức và kỹ năng cốt lõi về phân tích nghiệp vụ, các
phương pháp tư duy giải quyết vấn đề. Hiểu được vai trò và trách nhiệm
của một chuyên viên BA và có định hướng rõ ràng về việc
phát triển sự nghiệp của mình trong nghề BA.

(20h)

3.000.000đ

ĐĂNG KÝ

(12h)

3.800.000đ

ĐĂNG KÝ

Khóa học Intermediate

Nắm vững kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu, mở rộng bộ kỹ năng của bạn bằng cách tham
gia khóa học của chúng tôi dành cho người mới bắt đầu.

Nắm vững các khái niệm cơ bản về lập trình Python, bao gồm nhưng
không giới hạn đối với trình thông dịch Python, môi trường, cấu trúc dữ liệu,
các hàm, làm việc với tệp và các thư viện mở rộng. Sử dụng thành thạo Python
để thực hiện các công việc về phân tích dữ liệu: nhập dữ liệu, thao tác,
chuyển đổi, phân tích mô tả và trực quan hóa bằng biểu đồ.

(20h)

3.000.000đ

ĐĂNG KÝ

Trang bị các kiến thức và kỹ năng cốt lõi về phân tích nghiệp vụ, các
phương pháp tư duy giải quyết vấn đề. Hiểu được vai trò và trách nhiệm
của một chuyên viên BA và có định hướng rõ ràng về việc
phát triển sự nghiệp của mình trong nghề BA.

(36h)

5.000.000đ

ĐĂNG KÝ

Các khóa học khác
(Dành cho Doanh nghiệp)

Lịch khai giảng

KHÓA HỌCKHAI GIẢNGLỊCH HỌCHỌC PHÍ
Data Analytics Foundation K2109/08/202219h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 68.800.000
DP-900: Azure Data Fundamentals K2109/08/202219h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 62.000.000
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K6320/09/202219h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 65.200.000
DP-080: Querying Data with Microsoft T-SQL K4623/08/202219h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 62.400.000
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst K6523/08/202219h30 – 21h30 Thứ 3 & Thứ 65.200.000